Gwynedd

22 October 2008 441294 (1) ABERDYFI COMMON - INCLUDING MORFA GYPSIES AND THE RECREATION GROUND AND (2) CEFN RHOS OR ABERDOVEY COMMON - BOTH IN MERIONNYDD DISTRICT - GWYNESS NO.CL.97(1).pdf
22 October 2008 1640512 (1) ABERDYFI COMMON - INCLUDING MORFA GYPSIES AND THE RECREATION GROUND AND (2) CEFN RHOS OR ABERDOVEY COMMON - BOTH IN MERIONNYDD DISTRICT - GWYNESS NO.CL.97.pdf
22 October 2008 35243 (1) LAND SOUTH OF LLYN ARRENIG AND (2) LAND 500 YARDS WEST OF THE FARM WEIRGLODD-DDU - LLANYCIL - MEIRIONNYDD D NO.CL.180.pdf
22 October 2008 23866 A PARCEL OF LAND SITUATE AT PENTREUCHAF IN THE PARISH OF LLANNOR NO.VG.26.pdf
22 October 2008 23796 A PIECE OF LAND IN MYNYTHO VILLAGE IN THE PARISH OF LLANENGAN NO.VG.22.pdf
22 October 2008 35038 A PIECE OF LAND NEAR GLANDWR COUNCIL HOUSES - DWYRAN LLANGEINWEN NO.CL.39.pdf
22 October 2008 19579 A PLOT OF LAND BEHIND LLWYN FLYNNON - MYNYDD NEFYN - NEFYN NO.CL.69.pdf
22 October 2008 19826 A PLOT OF LAND BEHIND LLWYN FLYNNON - MYNYDD NEFYN - NEFYN NO.VG.20.pdf
22 October 2008 147250 ABERDOVEY COMMON OR CEFN RHOS IN THE COMMUNITY OF TYWYN NO.CL.97 NO.CL.124.pdf
22 October 2008 23539 ABEREISTEDD (MAES) IN THE URBAN DISTRICT OF CRICCIETH NO.CL.76.pdf
22 October 2008 32395 ABERSOCH GOLF LINKS - ABERSOCH IN THE PARISH OF LLANENGAN NO.CL.72.pdf
22 October 2008 31063 ABERSOCH GOLF LINKS - ABERSOCH LLANENGAN NO.CL.72.pdf
22 October 2008 19865 AFON CRAWCWELLT - TRAWSFYNYDD NO.CL.164.pdf
22 October 2008 116974 ARENIG FAWR - MYNYDD NODOL - CEFN LLWYN Y BUGAIL Y CASTELL - LLANYCIL - MEIRIONNYDD D NO.CL.46.pdf
22 October 2008 28609 BALA GREEN - BALA - MEIRIONNYDD D NO.CL.158.pdf
22 October 2008 29979 BALA GREEN - BALA - MEIRIONNYDD D NO.VG.3(1).pdf
22 October 2008 181871 BALA GREEN - BALA - MEIRIONNYDD D NO.VG.3.pdf
22 October 2008 41257 BALA GREEN - BALA - MEIRIONNYDD D NO.VG.5.pdf
22 October 2008 32661 BONC SINGRIG - MOELFRE LLANALLGO NO.CL.35.pdf
22 October 2008 19655 BRYN SEWARD - LLANEGRYN NO.CL.105.pdf
22 October 2008 20479 BUARTH GWARCHA - LLANDEGAI - ARFON D NO.CL.108.pdf
22 October 2008 19976 BWLCH CWM - BRITHDIR AND ISLAWDREF NO.CL.103.pdf
22 October 2008 33015 BWLCH CWM BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRONNEDD D NO.CL.103.pdf
22 October 2008 21741 BWLCHYSIGLEN COMMON - MALLWYD - MEIRIONNYDD D NO.CL.17.pdf
22 October 2008 22881 BWRDD (COMIN PEN DINAS) - LLANIESTYN - YNYS MON BC NO.CL.22.pdf
22 October 2008 34898 BYCHESTYN MOUNTAIN (PART) UWCHMYNYDD - ABERDARON NO.CL.88.pdf
22 October 2008 42162 BYCHESTYN MOUNTAIN - ABERDARON NO.CL.88.pdf
22 October 2008 29721 BYLAN SHEEPWALK - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MERIONYDD D NO.CL.82.pdf
22 October 2008 22267 CADER IDRIS - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONNYDD NO.CL.215.pdf
22 October 2008 40536 CAE STAR (PART) - LLANDEGAI - ARFON BC NO.VG.30.pdf
22 October 2008 42965 CAER CEILIOG LLANFOR MEIRIONNYDD D NO.CL.59.pdf
22 October 2008 65127 CAFN RHOS IN THE PARISHES OF LLANAELHAEARN NO.CL.75.pdf
22 October 2008 25779 CEFN CAIR-EUNI - LLANFOR AND LLANDDERFOL - MERIONNYDD D NO.CL.73.pdf
22 October 2008 20695 CEFN COCH - LLANDDERFEL AND LLANDRILLO - MEIRIONNYDD D NO.CL.89.pdf
22 October 2008 24897 CEFN COCH - LLANDDERFEL LLANDRILLO NO.CL.89.pdf
22 October 2008 18662 CEFN DU MOUNTAIN - WAUNFAWR - ARFON D NO.CL.15.pdf
22 October 2008 38100 CEFN RHUDD (PART) - LLANUWCHLLYN NO.CL.126.pdf
22 October 2008 23670 CEFN RHUDD - LLANUWEHLLYN - MEIRIONNYDD D NO.CL.126.pdf
22 October 2008 20329 CEFN TRWSGL EFESTINIOG - MEIRIONNYDD D NO.CL.61.pdf
22 October 2008 22285 CLIPIAU - SOUTH OF PEN-Y-CLIPIAU - MALLWYD - MEIRIONNYDD D NO.CL.69.pdf
22 October 2008 52682 COED FFORDD GOCH - LLANELLTYO - MEIRIONNYDD D NO.CL.138.pdf
22 October 2008 24737 COED-Y-GOF MOUNTAIN - TYWYN NO.CL.147.pdf
22 October 2008 24397 COMIN PART Y BEDW IN THE PARISH OF PENMACHNO NO.CL.23.pdf
22 October 2008 22732 COMINS BWLCH Y GAER IN THE PARISH OF LLANBEDR Y CENNIN NO.CL.1.pdf
22 October 2008 37754 COMMIN - CEWYDD - LLANYMAWDDWY - MEIRIONNYDD D NO.CL.142.pdf
22 October 2008 20960 COMMON LAND AT THE MANOR IN THE COMMUNITY OF LLANFAIR NO.CL.241.pdf
22 October 2008 132372 CONWAY COMMON - CONWAY - ABERCONWY BC NO.CL.98.pdf
22 October 2008 21520 CORS-Y-PLWYF - LLANDDYFNAN - YNYS MON D NO.CL.63.pdf
22 October 2008 27321 CRAIG FOELGRAIG - LLANFAIRHWLL - YNYS MON BC NO.CL.64.pdf
22 October 2008 27553 CRAIG YR HYRDDOD AND CRAIG Y BYCHAN ON ARENIG FAWR - LLANYCIL - MEIRIONNYDD D NO.CL.186.pdf
22 October 2008 24841 CRAIG-YR-ADERYN TYWYN NO.CL.146.pdf
22 October 2008 32588 CRAIGYLLYN MOUNTAIN - LLANDDWYWE-IS-Y-GRAIG - MEIRIONNYDD D NO.CL.58.pdf
22 October 2008 70310 CRAIGYLLYN MOUNTAIN - LLANDDWYWEISYGRAIG - MEIRIONNYDD D NO.CL.58.pdf
22 October 2008 19825 CREWA - LLANFROTHEN NO.CL.107.pdf
22 October 2008 26123 CYFANNEDD FAWR MOUNTAIN - LLANEGRYN - MEIRIONNYDD D NO.CL.92.pdf
22 October 2008 27863 CYTTIR - LLANDYFRYDOG NO.CL.21.pdf
22 October 2008 22583 CYTTIR - LLANYMAWDDWY - MEIRIONNYDD D NO.CL.10.pdf
22 October 2008 21227 CYTTIR - LLANYMAWDDWY - MERIONETH NO.CL.10.pdf
22 October 2008 22991 DINAS (HILL) IN THE URBAN DISTRICT OF CRICCIETH NO.CL.77.pdf
22 October 2008 42449 DIPHWYS MOUNTAIN - LLANABER - MEIRIONNYDD D NO.CL.98.pdf
22 October 2008 22141 DISUSED QUARRY TALWRN AND THOSFYNNON TALWRN IN THE PARISH OF LLANDDYFNA NO.CL.58.pdf
22 October 2008 23416 DOLYBONT COMMON - DINAS MAWDDWY - MALLWYD D NO.CL.14.pdf
22 October 2008 23492 ESGAIR BERFA-LLANEGRYN MOUNTAIN - LLANEGRYN - MEIRIONNYDD D NO.CL.123.pdf
22 October 2008 22607 FAWNOG FAWR - LLANYMAWDDWY - MEIRIONNYDD D NO.CL.56.pdf
22 October 2008 18763 FEDW FAWR - LLANGOED - GWYNEDD NO.CL.70.pdf
22 October 2008 33423 FEDW FAWR - LLANGOED - YNYS MON D NO.CL.25.pdf
22 October 2008 40498 FFRIDD DOLGAMEDD - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONNYDD D NO.CL.75.pdf
22 October 2008 21890 FFRIDD FAUR - PENMAENMAWR NO.CL.9.pdf
22 October 2008 27471 FFRIDD FAUR LLANDEGAI NO.CL.107.pdf
22 October 2008 27511 FFRIDD FAWR - LLANDEGAL ARFON D NO.CL.107.pdf
22 October 2008 115912 FFRIDD FAWR - PENMAENMAWR - ABERCONWY D NO.CL.9.pdf
22 October 2008 24363 FFRIDD FAWR OR MYNYDD Y GORLLWYN - DOLBENMAEN - DWYFOR D NO.CL.57.pdf
22 October 2008 20853 FFRIDD GRAIG FACH - LLANFACHRETH NO.CL.55.pdf
22 October 2008 22686 FFRIDD SHEEPWALK LLANAELHAEARN NO.CL.97.pdf
22 October 2008 73171 FOEL - LLANDDWYWEISYGRAIG NO.CL.125.pdf
22 October 2008 25137 FOEL CYNWCH - LLANFACHRETH AND LLANELLTYD - MEIRIONYDD D NO.CL.250.pdf
22 October 2008 27392 FOEL FAWR - MAENTWROG - MEIRIONNYDD D NO.CL.76.pdf
22 October 2008 133861 FOEL FAWR - MAENTWROG - MERIONNYDD D NO.CL.76.pdf
22 October 2008 33459 FOEL TYNDDOL - LLANFOR - MEIRIONNYDD D NO.CL.128.pdf
22 October 2008 26881 FOUR PIECES OF LAND - LLANBADRIG - YNYS MON BC NO.VG.4.pdf
22 October 2008 22328 FOUR PIECES OF LAND IN THE PARISH OF LLANBADRIG NO.VG.4.pdf
22 October 2008 159928 GALLOWS POINT - BEAUMARIS - YNYS MON BC NO.VG.5.pdf
22 October 2008 22321 GARN BACH - TUDWEILIOG NO.CL.85.pdf
22 October 2008 33571 GARTH WYLLT - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONYDD D NO.CL.63.pdf
22 October 2008 61421 GLAN Y MOR - ABER OGWEN - ELANLLECHID - ARFON BC NO.VG.29.pdf
22 October 2008 107563 GLAN YR AFON PONT TWR - LLANDEGAI NO.VG.32.pdf
22 October 2008 21201 GLAN-YR-AFON PONT - LLANDEGAI NO.VG.32.pdf
22 October 2008 48510 GLANDWR SHEEPWALK - LLANABER NO.CL.151.pdf
22 October 2008 20978 GOLF COURSE OR MORFA LLANEFERIN - LLANENGAN - DWYFOR D NO.CL.103.pdf
22 October 2008 29081 GRAIENYN MOUNTAIN LLANGOWER MEIRIONNYDD D NO.CL.67.pdf
22 October 2008 29531 GRAIG GOCH - MIGNEINT - FOEL CYNFAL - MYNYDD MAENTWROG - BRAICH-DDU - GRAIG WEN AND DOLD-DINAS - MAENTWROG - TRAWSFYNYDD AND FFESTINIOG - MEIRIONNYDD D NO.CL.45.pdf
22 October 2008 38643 GRAIG Y GWYNT - CWM MOCH - MOEL DDINAS - MOEL Y GEIFR - MOEL YSGYFARNOGOED - GRAIG DDRWG AND CRAWCWELLT - LLANDECWYN - MAENTWROG AND TRAWSFYNYDD NO.CL.38.pdf
22 October 2008 23322 GRAVEL PIT NEAR TAN Y GAER FARMHOUSE IN THE PARISH OF LLANBEDR Y CENNIN NO.CL.2.pdf
22 October 2008 20672 GRO STOREHOUSE - BRITHDIR AND ISLAWRDREF NO.CL.139.pdf
22 October 2008 28708 GWASTADROS LLANYCIL MEIRIONYDD D NO.CL.47.pdf
22 October 2008 33494 GWERNTEGID MOUNTAIN - LLANFOR - MEIRIONNYDD D NO.CL.96.pdf
22 October 2008 23675 GWINLLAN BACH - RHYDYCLAFDY NO.VG.18.pdf
22 October 2008 36809 HAFOD-Y-MEIRCH MOUNTAIN - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONNYDD D NO.CL.137.pdf
22 October 2008 32989 HAFODWEN SHEEPWALK - LLANFOR - MEIRIONNYDD D NO.CL.132.pdf
22 October 2008 54469 LAND ADJOINING PENRHYN HILL AND PENDRE ROAD - PENRHYN BAY LLANDUDNO - AND KNOWN AS RECREATION GROUND - PENRHYNSIDE - IN THE URBAN DISTRICT OF LLANDUDNO NO.VG.1.pdf
22 October 2008 21635 LAND AT BRYN GLAS AND CEFN COCH - TIR IFAN - ABERCONWY D NO.CL.71.pdf
22 October 2008 52345 LAND AT MIGNEINT AND GYLCHEDD INCLUDING TWO SMALL PARCELS OF LAND IN LLANFOR AND LLANYCIL - MEIRIONNYDD DISTRICT NO.CL.10.pdf
22 October 2008 27323 LAND AT MYNYDD MECHELL BETWEEN RHOSYN Y MYNYDD BRON MYNYDD AND BRYN GOLEU - LLANFECHELL NO.CL.14.pdf
22 October 2008 26525 LAND AT MYNYDD MECHELL WEST OF BRYN AWEL - LLANFECHELL NO.CL.16.pdf
22 October 2008 35357 LAND AT TRAETH FORYD - LLANWNDA NO.CL.56.pdf
22 October 2008 42301 LAND BETWEEN AFON CRIGYLL TO THE NORTH AND TOWYN LODGE TO THE SOUTH RHOSNEIGR IN THE PARISH OF LLANFAELOG NO.CL.18.pdf
22 October 2008 25721 LAND BETWEEN CLUB STREET AND SMITH STREET - BEDDGELERT - IN THE PARISH OF BEDDGELERT NO.VG.10.pdf
22 October 2008 24505 LAND BETWEEN LLYN DINAS AND ROADSIDE WALL NEAR Y GEIRTH BEDDGELERT NO.CL.62.pdf
22 October 2008 36750 LAND BETWEEN LLYN DINAS AND ROADSIDE WALL NEAR Y GEIRTH BEDDGELERT NO.VG.13.pdf
22 October 2008 24276 LAND BETWEEN TAN YR ALLT AND BRYN EINGION - LLANFECHELL NO.CL.13.pdf
22 October 2008 52958 LAND BORDERING ON THE SHORE AT ABERDESACH IN THE PARISH OF CLYNNOG NO.CL.60(1).pdf
22 October 2008 27053 LAND BORDERING ON THE SHORE AT ABERDESACH IN THE PARISH OF CLYNNOG NO.CL.60.pdf
22 October 2008 24753 LAND BY DERWENLAS RHOSTRYFAN IN THE PARISH OF LLANWNDA NO.CL.54.pdf
22 October 2008 21679 LAND CALLED CWTTIR GIAT - PEN-MARIAN MAWR - LLANGOED NO.CL.26.pdf
22 October 2008 170066 LAND CALLED FFRIDD FAWR OR MYNYDD Y GORLLWYN - DOLBENMAEN NO.CL.57.pdf
22 October 2008 74653 LAND CALLED PEN LLECH - PORTHCEIRIAD ABERSOCH - LLANENGAN NO.CL.43.pdf
22 October 2008 31229 LAND IN FRONT OF SYGUN TERRACE - BEDDGELERT IN THE PARISH OF BEDDGELERT NO.VG.11.pdf
22 October 2008 151276 LAND KNOW AS MYNYDD TIR-Y-CWMWD - LLANBEDROG NO.CL.6.pdf
22 October 2008 38653 LAND KNOWN AS BRYNLFAN IN THE PARISHES OF CLYNNOG AND LLANAELHAEARN NO.CL.113.pdf
22 October 2008 37827 LAND KNOWN AS BYTILITH (PART) - ABERDARON NO.CL.53.pdf
22 October 2008 33265 LAND KNOWN AS BYTILITH IN THE PARISH OF ABERDARON NO.CL.53.pdf
22 October 2008 20518 LAND KNOWN AS CEFN BRYNTYRCH CAPEL CURIG NO.CL.104.pdf
22 October 2008 25013 LAND KNOWN AS COMIN-Y-PENTREF - BRYNCROES - IN THE PARISH OF BOTWNNOG NO.VG.2.pdf
22 October 2008 19830 LAND KNOWN AS FFRIDD CWMCEILIOG - LLANAELHAEARN NO.CL.74.pdf
22 October 2008 21127 LAND KNOWN AS FFRIDD CWMCEILIOG - LLANAELHAERARN NO.CL.74.pdf
22 October 2008 21832 LAND KNOWN AS FFRIDD FAWR IN THE PARISH OF CLYNNOG NO.CL.91.pdf
22 October 2008 27053 LAND KNOWN AS FFYNNON - TAN-Y-FLYNNON - RHOSDDA - IN THE PARISH OF TUDWEILIOG NO.CL.105.pdf
22 October 2008 38255 LAND KNOWN AS MAES-Y-PANDY SHEEPWALK - TALYLLYN NO.CL.83.pdf
22 October 2008 55763 LAND KNOWN AS MOEL OR FOEL DYNIEWYD IN THE PARISH OF BEDDGELERT NO.CL.71.pdf
22 October 2008 33085 LAND KNOWN AS MYNYDD ANELOG IN THE PARISH OF ABERDARON NO.CL.12.pdf
22 October 2008 152635 LAND KNOWN AS MYNYDD SYGYN IN THE PARISH OF BEDDGELERT NO.CL.89.pdf
22 October 2008 27506 LAND KNOWN AS MYNYDD TALYFAN (PART) HENRYD NO.CL.49.pdf
22 October 2008 61274 LAND KNOWN AS MYNYDD TIR-Y-CWMWD - LLANBEDROG NO.CL.6.pdf
22 October 2008 143870 LAND KNOWN AS PARC Y BRENIN IN THE PARISH OF ABERDARON NO.CL.14(1).pdf
22 October 2008 145277 LAND KNOWN AS PARC Y BRENIN IN THE PARISH OF ABERDARON NO.CL.14.pdf
22 October 2008 24060 LAND KNOWN AS PARC-Y-BRENIN IN THE PARISH OF ABERDARON NO.CL.14.pdf
22 October 2008 93745 LAND KNOWN AS PEN BRAICHMELYN - BETHESDA IN THE PARISH OF LLANLLECHID - CAERNARVONSHIRE NO.CL.101.pdf
22 October 2008 65570 LAND KNOWN AS RHOS PORTH YCHAIN - PENLLECH - TUDWEILIOG NO.VG.5.pdf
22 October 2008 22447 LAND KNOWN AS RHOS PORTH YCHAIN - PENLLOCH - TUDWEILIOG NO.VG.5(1).pdf
22 October 2008 22411 LAND KNOWN AS RHOS PORTH YCHAIN - PENLLOCH - TUDWEILIOG NO.VG.5.pdf
22 October 2008 25118 LAND KNOWN AS RHYDYBENLLIG - CRICCIETH IN THE PARISH OF LLANYSTUMDWY NO.VG.6.pdf
22 October 2008 40044 LAND KNOWN AS THE WATERING PLACE - RALLT WYLLT TALYBONT IN THE PARISH OF CAERHUN NO.VG.8.pdf
22 October 2008 23717 LAND KNOWN AS TRAETH-Y-FORYD IN THE PARISH OF LLANWNDA NO.CL.95(1).pdf
22 October 2008 39968 LAND KNOWN AS TRAETH-Y-FORYD IN THE PARISH OF LLANWNDA NO.CL.95.pdf
22 October 2008 22602 LAND KNOWN AS YR ALLTWEN PENMAENMAWR NO.CL.10.pdf
22 October 2008 22810 LAND LYING SOUTH OF MARIAN DYRYS - LLANGOED NO.CL.46.pdf
22 October 2008 26963 LAND NEAR CARREG YR EITHIN - NEWBOROUGH NO.CL.52.pdf
22 October 2008 22896 LAND NEAR DINAS PRYF IN THE PARISH OF LLANWNDA NO.CL.55.pdf
22 October 2008 33485 LAND NEAR GLAN-DWR COUNCIL HOUSES - DWYRAN - LLANGEINWEN - ANGLESEY NO.CL.39.pdf
22 October 2008 22709 LAND NEAR MEINI FFRWD - NEWBOROUGH NO.54.pdf
22 October 2008 25384 LAND NEAR PONT CIM - PONTYLLYFNI - IN THE PARISH OF CLYNNOG NO.CL.58.pdf
22 October 2008 27607 LAND NEAR THE FORD AT COED PEN PRYS - NANTMOR - BEDDGELERT NO.VG.14.pdf
22 October 2008 26880 LAND NEAR THE FORD AT COED PEN PYRS - NANTMOR - BEDDGELERT NO.CL.63.pdf
22 October 2008 23241 LAND NEAR TYN CELYN FIELD IN THE PARISH OF MAENAN AND ABBEY NO.CL.5.pdf
22 October 2008 28279 LAND ON WEST SIDE OF PENDRE ROAD - PENRHYNSIDE - IN THE URBAN DISTRICT OF LLANDUDNO NO.VG.3.pdf
22 October 2008 43400 LAND SITUATED TO THE WEST OF THE GOLF CLUB AND CONTAINED WITHIN A MEANDER OF THE AFON CRIGYLL - RHOSNEIGR - LLANFAELOG - YNYS MON BC NO.CL.19.pdf
22 October 2008 30107 LAND SITUATED TO THE WEST OF THE GOLF CLUB AND CONTAINED WITHIN A MEANDER OF THE AFON CRIGYLL - RHOSNEIGR - YNYS MON BC NO.VG.3.pdf
22 October 2008 56861 LAND SURROUNDING LLYN RHOS DDU - PENLON - NEWBOROUGH NO.CL.51.pdf
22 October 2008 67083 LAND TO THE NORTH OF TRAWSFYNYDD KNOWN AS MOEL UCHAF DOLHAIDD - GALLT Y DAREN - TRAWSFYNYDD - MEIRIONNYDD D NO.CL.101.pdf
22 October 2008 16722 LLANDDWYN COMMON - NEWBOROUGH - GWYNEDD (NO 1) NO.CL.60.pdf
22 October 2008 20723 LLANDDWYN COMMON NEWBOROUGH - GWYNEDD (NO 2) NO.CL.60.pdf
22 October 2008 20231 LLANEGRYN COMMON - LLANEGRYN NO.CL.239.pdf
22 October 2008 22007 LLECHWEDD GILFACH - LLANUWCHLLYN - MEIRIONNYDD D NO.CL.127.pdf
22 October 2008 22753 LLECHWEDDGAIN COMMON - TRAWSFYNYDD - MERIONNYDD D NO.CL.11.pdf
22 October 2008 21591 LLEINIOG FORESHORE - LLANGOED NO.CL.62.pdf
22 October 2008 33057 LLWYBR PENRALLT - MOELFRE LLANALLGO NO.CL.36.pdf
22 October 2008 33767 LLWYNIOLYN SHEEPWALK - LLANFOR - MEIRIONNYDD D NO.CL.80.pdf
22 October 2008 25949 LLYN HIRAETHLYN - TRAWSFYNYDD NO.CL.162.pdf
22 October 2008 50537 LLYN NANTLLE UCHAF LLANDWROG AND LLANLLYFNI NO.CL.111.pdf
22 October 2008 34931 LLYN Y GARN - TRAWSFAYDD NO.CL.163.pdf
22 October 2008 49262 MAENLLWYD COMMON - MALLWYDD - MEIRIONNYDD D NO.CL.15.pdf
22 October 2008 22977 MAES COMMON CRICCIETH NO.CL.78.pdf
22 October 2008 20322 MAES Y PWLIA TALSARNAU NO.CL.237.pdf
22 October 2008 21879 MARIAN CREIGIOG - LLANGOED - YNYS MON D NO.CL.61.pdf
22 October 2008 29281 MARIAN MAWR OR THE GREEN - DOLGELLAU - MEIRIONNYDD D NO.VG.2.pdf
22 October 2008 20238 MIGNEINT - LLANYCIL - MEIRIONNYDD D NO.CL.113.pdf
22 October 2008 20657 MIGNEINT - LLANYCIL - MEIRIONNYDD D NO.CL.148.pdf
22 October 2008 24385 MIGNEINT LLANYCIL MEIRIONNYDD D NO.CL.113.pdf
22 October 2008 62771 MIGNEINT LLANYCIL MEIRIONYDD D NO.CL.113.pdf
22 October 2008 22437 MINLLYN - MALLWYD - MEIRIONNYDD D NO.CL.30.pdf
22 October 2008 32986 MOEL AND EMOEL - LLANFOR - MEIRIONNYDD D NO.CL.81.pdf
22 October 2008 158876 MOEL HEBOG - DOLBENMAEN - DWYFOR D NO.CL.68.pdf
22 October 2008 32811 MOEL MODFRYN - LLANFOR - MEIRIONNYDD D NO.CL.173.pdf
22 October 2008 41689 MOEL-Y-GEST IN THE URBAN DISTRICT OF PORTMADOC NO.CL.67.pdf
22 October 2008 19055 MOEL-Y-GYRAFOLEN - TRAWSFYNYDD MERIONNYDD D NO.CL.181.pdf
22 October 2008 20903 MOELCROESAU AND BWLCH LLU (PART) - TRAWSFYNYDD NO.CL.78.pdf
22 October 2008 20843 MOELFRE MOUNTAIN - LLANENDDWYN - MEIRIONNYDD D NO.CL.149.pdf
22 October 2008 67564 MOELFRE MOUNTAIN LLANEDDWYN MEIRIONYDD D NO.CL.149.pdf
22 October 2008 38444 MYNTHO COMMON - LLANENGAN DYFOR D NO.CL.52 NO.VG.22.pdf
22 October 2008 79866 MYNYDD - TALYFAN - CONWAY NO.CL.49(1).pdf
22 October 2008 89139 MYNYDD - TALYFAN - CONWAY NO.CL.49(2).pdf
22 October 2008 195083 MYNYDD - TALYFAN - CONWAY NO.CL.49.pdf
22 October 2008 58389 MYNYDD CAERDEON - LLANABER NO.CL.109.pdf
22 October 2008 22635 MYNYDD CAEREINI - LLANDDERFEL - MEIRIONNYDD D NO.CL.86.pdf
22 October 2008 25995 MYNYDD CARNGUWCH BACH - PISTYLL - DWYFOR D NO.CL.93.pdf
22 October 2008 26343 MYNYDD CARNGUWCH FAWR IN THE PARISH OF PISTYLL NO.CL.92.pdf
22 October 2008 29790 MYNYDD CEFNDDWYGRAIG - LLANGOWER NO.CL.65.pdf
22 October 2008 27590 MYNYDD CERRIG GWYNION AND MYNYDD TYN-Y-MAES - LLANYMAWDDWY - MEIRIONNYDD D NO.CL.156.pdf
22 October 2008 44847 MYNYDD CEUNANT MAWR - LLANEGRYN AND LLANGELYNIN - MEIRIONNYDD D NO.CL.118.pdf
22 October 2008 104528 MYNYDD CEUNANT MAWR LLANEGRYN MEIRIONYDD D NO.CL.119.pdf
22 October 2008 139510 MYNYDD CILAN - ABERSOCH - LLANENGAN - DWYFOR D NO.CL.41.pdf
22 October 2008 40408 MYNYDD DOLGAMEDD - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONNYDD D NO.CL.74.pdf
22 October 2008 22184 MYNYDD DYFFRYN - LLANGELYNNIN AND LLANEGRYN - MERIONNYDD D NO.CL.116.pdf
22 October 2008 20920 MYNYDD GLANLLYN-Y-FORWYN - AND INCLUDING PART OF Y-LLETHR - MEIRIONNYDD D NO.CL.203.pdf
22 October 2008 57325 MYNYDD GRAIG GOCH - DOLBENMAEN - DWYFOR D NO.CL.45.pdf
22 October 2008 23515 MYNYDD GRAIG GOCH IN THE PARISH OF DOLBENMAEN NO.CL.45.pdf
22 October 2008 60452 MYNYDD GUALLT - FFRIDD GUALLT AND Y DARREN - TYWYN NO.CL.131.pdf
22 October 2008 30946 MYNYDD GWERNGRAIG AND MYNYDD PEN-Y-BRYN - BRITHDIR AND ISLAWRDREF NO.CL.145.pdf
22 October 2008 32417 MYNYDD HENDREFECHAN LLANABER NO.CL.114.pdf
22 October 2008 45966 MYNYDD LLANDEGAI - LLANDEGAI - ARFON D NO.CL.106.pdf
22 October 2008 22136 MYNYDD LLANEGRYN - COMMUNITY OF LLANGELYNIN NO.CL.159.pdf
22 October 2008 21613 MYNYDD LLANEGRYN - LLANGELYNNIN AND LLANEGRYN - MERIONNYDD D NO.CL.117.pdf
22 October 2008 164272 MYNYDD LLWYD MAWR - DOLBENMAEN - DWYFOR D NO.CL.17.pdf
22 October 2008 35865 MYNYDD LLWYD MAWR - DOLBENMAEN - DWYFOR D NO.CL.44.pdf
22 October 2008 22971 MYNYDD MAESCOCH - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONYDD D NO.CL.99.pdf
22 October 2008 127293 MYNYDD MAWR COMMON - BETWYS GARMON - ARFON BOROUGH NO.CL.96.pdf
22 October 2008 23390 MYNYDD MAWR COMMON IN THE PARISH OF BETWS GARMON NO.CL.96.pdf
22 October 2008 22900 MYNYDD MOEL - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONYDD D NO.CL.100.pdf
22 October 2008 27981 MYNYDD PENYCAE - LLANYMAWDDWY - MEIRIONNYDD D NO.CL.155.pdf
22 October 2008 36297 MYNYDD PENYGRAIG AND MYNYDD CWM YR HAIDD UCHAF - MALLWYD AND LLANYMAWDDWY - MEIRIONNYDD D NO.CL.152.pdf
22 October 2008 27271 MYNYDD TIR-Y-CWMWD - LLANBEDROG - GWYNEDD NO.CL.6.pdf
22 October 2008 20187 MYNYDD TY CERRIG AND TAN Y CASTELL FIELDS - LLANUWCHLLYN NO.CL.179.pdf
22 October 2008 25525 MYNYDD TYDDYN DU - BRITHDIR AND ISLAWRDREF NO.CL.174.pdf
22 October 2008 33020 MYNYDD TYNANT - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONNYDD D NO.CL.157.pdf
22 October 2008 72436 MYNYDD UCHAF - PENMAENMAWR - ABERCONWY D NO.CL.11.pdf
22 October 2008 79772 MYNYDD UCHAF - PENMAENMAWR NO.CL.11.pdf
22 October 2008 25473 MYNYDD Y GROES LLANFECHELL NO.CL.12.pdf
22 October 2008 36179 MYNYDD YSGUBORWEN - TYWYN NO.CL.112.pdf
22 October 2008 23709 NANT DDU MOUNTAIN - LLANYCIL - MEIRIONNYDD D NO.CL.178.pdf
22 October 2008 20330 NANT Y BURCUD SHEEPWALK (PART) - LLANUWCHLLYN NO.CL.27.pdf
22 October 2008 22139 NANT Y LLYN MOUNTAIN - LLANYCIL - MEIRIONNYDD NO.CL.19.pdf
22 October 2008 25589 OS NO.664 ADJOINING WAEN FAWR - LLANDDERFEL - MEIRIONNYDD D NO.CL.49.pdf
22 October 2008 22963 PARC CHINA - MYNYTHO - LLANENGAN NO.CL.50.pdf
22 October 2008 20369 PARC Y BRENIN - ABERDARON - CAERNARVONSHIRE NO.CL.14.pdf
22 October 2008 29947 PART OF BODAFON MOUNTAIN - PENRHOSLLIGWY NO.CL.11A.pdf
22 October 2008 19976 PART OF BODAFON MOUNTAIN PENRHOSLLIGWY NO.CL.11.pdf
22 October 2008 26769 PEN LLECH - LLANENGAN NO.CL.43.pdf
22 October 2008 21791 PEN-Y-CLIPPAU - MALLWYD - MEIRIONNYDD D NO.CL.79.pdf
22 October 2008 32159 PIECE OF LAND ALONG BEACH AT PENMON - LLANGOED - YNYS MON BC NO.CL.43.pdf
22 October 2008 20710 PIECE OF LAND ALONG THE BEACH FROM BARRASS TO TAL-Y-FOEL LANIDAN AND LLANGEINWEN - YNYS MON BC NO.CL.41.pdf
22 October 2008 30048 PIECE OF LAND BEACH AT LLANEINIOG - LLANGOED AND CIVIC PARISH OF LLANFAES - YNYS MON BC NO.CL.44.pdf
22 October 2008 59169 PIECE OF LAND CALLED MOEL HEBOG IN THE PARISH OF DOLBENMAEN NO.CL.68.pdf
22 October 2008 27437 PIECE OF WASTE LAND OF THE HUNDRED OF ISAF HONRYD - ABERCONWY D NO.CL.27.pdf
22 October 2008 23923 PIECE OF WASTE LAND OF THE HUNDRED OF ISGWYRFAI - WAUNFAWR - ARFON D NO.CL.18.pdf
22 October 2008 19785 PIGAR ALLT - LLANGELYNIN NO.CL.91.pdf
22 October 2008 31178 PLASAU-Y BALA COMMON - BALA - MEIRIONYDD D NO.CL.7.pdf
22 October 2008 24101 PLOTS OF LAND ON EACH BANK OF RIVER BRAINT - SOUTH OF PONT CADACH - DWYRAN - LLANGEINWEN NO.CL.50.pdf
22 October 2008 45150 PONC Y BRYNDDU - RHOSCEFNHIR - PENTRAETH NO.CL.56.pdf
22 October 2008 22597 PUBLIC WASHING PLACE ON THE STRIP OF LAND BETWEEN TY BONT AND THE HIGHWAY - ABERERCH IN THE PARISH OF LLANNOR NO.CL.118.pdf
22 October 2008 20791 PWLLDU TURBARY - LLANABER NO.CL.135.pdf
22 October 2008 23808 RHINIOG FAWR RHINIOG FACH BWLCH TYFIANT HAFODTY AND CRAIGWEN LLANENCDWYN LLANBEDR AND TRAWSFYNYDD NO.CL.161.pdf
22 October 2008 30347 RHIW MOUNTAIN - ABERDARON AND BOTUNNOG - DWYFOR D NO.CL.13.pdf
22 October 2008 20753 RHOS - LLANGELYNIN NO.CL.104.pdf
22 October 2008 20751 RHOS - LLANIESTYN RURAL - YNYS MON BC NO.CL.68.pdf
22 October 2008 22788 RHOS BOTWNNOG - BOTWNNOG NO.CL.4.pdf
22 October 2008 27497 RHOS TYNYGAER AND FFRIDD TYNYGAER - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONNYDD D NO.CL.62.pdf
22 October 2008 32869 RHOSYGAD - PENTRAETH NO.CL.55.pdf
22 October 2008 40572 RO WEN - LLANGELYNIN NO.CL.90.pdf
22 October 2008 27291 SADDLE - CADER IDRIS - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONNYDD D NO.CL.150.pdf
22 October 2008 19971 SANDHILLS - TREARDDUR BAY - HOLYHEAD RURAL YNYS MON BC NO.VG.1.pdf
22 October 2008 29759 SEASHORE AND SALTINGS ABOVE ORDINARY HIGH WATER MARK AT RED WHARF BAY AND LLANDBNA BEACH - PENTREATH AND LLANDDONA - YNYS MON BC NO.CL.42.pdf
22 October 2008 26207 SGWAR LLAN LLANLLECHID - IN THE PARISH OF LLANLLECHID NO.VG.4.pdf
22 October 2008 29547 TAN-Y-GRAIG MOUNTAIN AND PART OF GRAIG PEN-Y-BWLCH - LLANAELHAEARN NO.CL.94.pdf
22 October 2008 25029 THE FORESHORE AT LLANDDONA - YNYS MON BC NO.CL.32.pdf
22 October 2008 21626 THE LAND CALLED PONC MARIAN BACH - LLANGOED NO.CL.31.pdf
22 October 2008 21610 THE LAND CALLED PONC-YR-EFAIL - LLANGOED NO.CL.30.pdf
22 October 2008 26435 THE LAND KNOWN AS MYNYDD CARNGUWCH BACH - IN THE PARISH OF PISTYLL NO.CL.93.pdf
22 October 2008 27642 THE LAND KNOWN AS MYNYDD TALYFAN (EXCLUDING THE PART EDGED RED) NO.CL.49.pdf
22 October 2008 21169 THE LAND KNOWN AS MYNYTHO COMMON IN THE PARISH OF LLANENGAN NO.CL.52.pdf
22 October 2008 28587 THE LAND KNOWN AS RHIW MOUNTAIN IN THE PARISHES OF ABERDARON AND BOTWNNOG NO.CL.13.pdf
22 October 2008 23145 THE MARIAN PENNAL - PENNAL - MEIRIONNYDD D NO.VG.1.pdf
22 October 2008 22917 THE OLD WELSH HIGHLAND STATION - RHOSTRYFAN NO.VG.25.pdf
22 October 2008 24577 THE SADDLE - CADER IDRIS - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONNYDD D NO.CL.150.pdf
22 October 2008 36714 THE SALTINGS LLANGELYNNIN - MEIRIONNYDD D NO.CL.166.pdf
22 October 2008 42898 THE SALTINGS NORTH WEST OF ABERGWYNANT WOODS - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONNEDD D NO.CL.110.pdf
22 October 2008 22563 THREE PIECES OF LAND KNOWN AS DOLYBONT - DINAS MAWDDWY - MALLWYD - MEIRIONNYDD D NO.CL.31.pdf
22 October 2008 34789 TIR TLODION - NEWBOROUGH WARREN NEWBOROUGH NO.CL.53.pdf
22 October 2008 27823 TOMEN Y BALA - BALA NO.VG.6.pdf
22 October 2008 30655 TOWYN TREWAN COMMON - LLECHYLCHED YN NEUBWLL AND LLANFAELOG YNYS MON D NO.CL.34.pdf
22 October 2008 23542 TRACTS OF LAND KNOWN AS MYNYDD PENTRE - TAL-Y-FRAN - MYNYDD ESGAIR WEDDAN BRAICH DDU - TAREN CWM-FFERNOL - DOLAU-GWYN - TARRENYBARCUT - TRERRYON TWYN - MEIRIONNYDD D NO.CL.235.pdf
22 October 2008 32404 TRAETH-Y-BORTHWEN BARMOUTH NO.CL.68.pdf
22 October 2008 20043 TRAIAN MOUNTAIN - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONNYDD NO.CL.93.pdf
22 October 2008 23239 TROS PONT SARNAU - LLANDEGAI ARFON BC NO.CLNO.VG.31.pdf
22 October 2008 31640 TWLL DU BACH - LLANABER NO.CL.5(1).pdf
22 October 2008 20376 TWLL DU BACH - LLANABER NO.CL.5.pdf
22 October 2008 33205 TY NANT MOUNTAIN - LLANFOR - MEIRIONNYDD D NO.CL.95.pdf
22 October 2008 71850 TYN Y COED ISA MOUNTAIN - TYWYN NO.CL.172.pdf
22 October 2008 22003 TYNSARN MOUNTAIN - BRITHDIR AND ISLAWRDREF - MEIRIONNYDD D NO.CL.136.pdf
22 October 2008 25606 TYNYN LLYN COMMON - LLANFAELOG NO.CL.1.pdf
22 October 2008 29873 TYUCHA SHEEPWALK - LLANYMAWDDWY - MEIRIONNYDD D NO.CL.119.pdf
22 October 2008 54049 TYWYN ABERFFRAW - ABERFFRAW NO.CL.8.pdf
22 October 2008 40999 TYWYN ABERFFRAW - AVERFFRAW YNYS MON NO.CL.8.pdf
22 October 2008 21121 TYWYN LLANGADWALADR - LLANGADWALADR NO.CL.7.pdf
22 October 2008 24370 TYWYN LLANGADWALADR - LLANGASWALADR - YNYS MON NO.CL.7.pdf
22 October 2008 54885 TYWYN LLANGADWALADR ABERFRAW AND LLANGADWALADR NO.CL.7.pdf
22 October 2008 31408 UNENCLOSED MOUNTAIN AT ABER NO.CL.3.pdf
22 October 2008 233037 UNENCLOSED MOUNTAIN LAND - ABER - ARFON D NO.CL.3.pdf
22 October 2008 24731 UNENCLOSED MOUNTAIN LAND - LLANFAIRFECHAN - ABERCONWY D NO.CL.7.pdf
22 October 2008 23961 UNENCLOSED MOUNTAIN LAND - LLANFAIRFECHAN - GWYNEDD NO.CL.7.pdf
22 October 2008 25666 UWCHGWYRFAI COMMON (PART) IN THE PARISHES OF BETWS GARMON - LLANDWROG AND LLANWNDA NO.CL.16.pdf
22 October 2008 38422 UWCHGWYRFAI COMMON - BETWS GARMON - LLANDWROG AND LLANWNDA - ARFON D NO.CL.16.pdf
22 October 2008 24667 WAEN EURAD - LLANBEDRGOCH NO.CL.6.pdf
22 October 2008 34360 WAEN OER - LLANGELYNIN NO.CL.20.pdf
22 October 2008 38465 WAIN - TAFOLOG - ORDDU - CRAIG WENALLT - BRYN BRAS - LLANFOR - MEIRIONNYDD D NO.CL.48.pdf
22 October 2008 60375 WAIN TAFOLOG - ORDDU - CRAIG WENALLT - BRYN BRAS - LLANFOR - MEIRIONNYDD D NO.CL.48.pdf
22 October 2008 19831 WASTE LAND OF THE HUNDRED OF ISAF HONRYD ABERCONWY BC NO.CL.26.pdf
22 October 2008 34110 WATERFALL SWAMP - LLANDANWG - MEIRIONNYDD D NO.CL.3.pdf
22 October 2008 20425 WERN AND PONTY RHYD - LLANGOED NO.CL.49.pdf
22 October 2008 22802 WERN MOUNTAIN - LLANYMAWDDWY - MEIRIONYDD D NO.CL.57.pdf
22 October 2008 25895 Y COMIN RHOSMEIRCH LLANGEFNI NO.CL.3.pdf
22 October 2008 155264 Y LORDSHIP - LLANUWCHLLYN - MEIRIONNYDD D NO.CL.153.pdf
22 October 2008 40237 Y MARIAN OR Y MARIAN GLAS MARIANGLAS - LLANEUGRAD NO.CL.5.pdf
22 October 2008 39079 Y PARC - LLANDEGAI - ARFON BC NO.VG.33.pdf
22 October 2008 18525 Y PERTHI - LLANGELYNNIN - GWYNEDD NO.CL.88.pdf
22 October 2008 21781 Y RHOS - LLANGELYNNION MERIONNYDD D NO.CL.231.pdf
22 October 2008 26512 Y SARN IN THE PARISH OF PENMACHNO NO.CL.24.pdf
22 October 2008 21935 Y TRINANT AND MOEL LLYFNANT - LLANYCIL - MEIRIONNYDD D NO.CL.185.pdf
22 October 2008 21757 Y WERN - LLANDRILLO - GLYNDWR D NO.CL.9.pdf
22 October 2008 25817 YR ALLTWEN PENMAENMAWR NO.CL.10.pdf
22 October 2008 47049 YR EIFL - LLITHFAEN - PISTYLL - DWYFOR D NO.CL.61.pdf
22 October 2008 24225 YR EIFL PISTYLL - DWYFOR D NO.VG.21.pdf
22 October 2008 116346 YR EIFL SHEEPWALKS - YR EIFL - TREFOR - PISTYLL AND LLANAELHAEARN - DWYFOR D NO.CL.70.pdf